Thanh toán

Ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng, SQ Store chấp nhận những hình thức thanh toán sau:

Ví Momo

SQ Store Momo Wallet

Chuyển khoản ngân hàng Timo by Ban Viet Bank